Bestuur

Voorzitster

Jaike Mellema

voorzitter@tcoldeboorn.nl

06-41009595

Penningmeester

Albert Nijholt

Andringastrjitte 31
penningmeester@tcoldeboorn.nl

06-54934540

Secretaresse

Janny van der Heide

Weaze 51
secretariaattco@hotmail.com

0566-631525

Bestuurslid wedstrijdcommissie

Roelof Jelsma

wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

0566-631825

Bestuurslid
jeugdcommissie

Agnes Harmens

jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

 

Bestuurslid kantinecomissie

Léontine Westerhoven

lgpwesterhoven@gmail.com

06-20974464

Bestuurslid onderhoudscommissie

Rik Bakker

onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

06-22942739

 

Wedstrijdcommissie

Jelle Eppenga

 

06-45359505

Roelof Jelsma

 

0566-631825

Roeli Schuurmans - de Vreese

 

0566-632119

wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

Jeugdcommissie

Agnes Harmens

 

 

Fabienne Fang

 

06-13828193

Hester Abma

 

0566-632234

Jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

Kantinecommissie

Léontine Westerhoven

 

06-20974464

Trudie Visscher

 

06-20562392

Jouke Mellema

 

06-10583785

Dick Westerhoven

 

06-82199616

Diny van Leeuwen

 

06-17082202

Jannie Jager

 

0566-631632

Kantinecommissie@tcoldeboorn.nl

Onderhoudscommissie

Rik Bakker

 

06-22942739

onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

Competitieleidster

Jaike Mellema

 

06-41009595

Doutzen Oosterhof

 

06-41774213

vcl_tco@hotmail.com

Trainer

Wilfred Meulman

Allround Tennisschool

06-54352051

allroundtennis@hotmail.nl Info over de trainingen zijn hier te vinden

Redactie website

Patrick Antonissen

 

06-41830049

redactiewebsite@tcoldeboorn.nl


Wjitteringswei