Bestuur

Voorzitster

Jaike Mellema

Jancko Douwamastrjitte 9
voorzitter@tcoldeboorn.nl

06-41009595

Penningmeester

Albert Nijholt

Andringastrjitte 17
penningmeester@tcoldeboorn.nl

06-54934540

Secretaresse

Janny van der Heide

Weaze 51
secretariaattco@hotmail.com

0566-631525

Bestuurslid wedstrijdcommissie

Roelof Jelsma

Westein 4
wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

0566-631825

Bestuurslid
jeugdcommissie

Agnes Harmens


jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

 

Bestuurslid kantinecomissie

Léontine Westerhoven

Wjitteringswei 52
lgpwesterhoven@gmail.com

06-20974464

Bestuurslid onderhoudscommissie

Tinus van der Meulen

Wjitteringswei 68
mvdmeulen1@upcmail.nl
onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

06-53331254

 

Wedstrijdcommissie

Jelle Eppenga

Andringastrjitte 5

06-45359505

Roelof Jelsma

Westein 4

0566-631825

Roeli Schuurmans - de Vreese

Weaze 32

0566-632119

wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

Jeugdcommissie

Agnes Harmens

 

 

Fabienne Fang

Sjirk de Grootstrjitte 34

06-13828193

Hester Abma

Heistelling 2

0566-632234

Jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

Kantinecommissie

Léontine Westerhoven

Wjitteringswei 52

06-20974464

Trudie Visscher

Swettebuorren 37

06-20562392

Jouke Mellema

Achterom 13

06-10583785

Kantinecommissie@tcoldeboorn.nl

Onderhoudscommissie

Tinus v/d Meulen

Wjitteringswei 68

06-53331254

onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

Competitieleidster

Jaike Mellema

 

06-41009595

Doutzen Oosterhof

 

06-41774213

vcl_tco@hotmail.com

Trainer

Wilfred Meulman

Allround Tennisschool

06-54352051

allroundtennis@hotmail.nl Info over de trainingen zijn hier te vinden

Redactie website

Patrick Antonissen

Eastein 3

06-41830049

redactiewebsite@tcoldeboorn.nl


Wjitteringswei