Lidmaatschap

Contributie volwassene

€ 110,00

Contributie jeugd 'Alles in 1'   (meer info <hier>)

€ 195,00

Contributie jeugd 'Standaard'  (meer info <hier>)

€ 45,00

Contributie jeugd 2de en volgende jeugdleden

€ 35,00

Jeugdleden worden volwassen leden in het jaar waarin ze 18 jaar worden.

Opzeggen van het lidmaatschap kan t/m 31 januari van het volgende jaar schriftelijk bij de penningmeester. U bent dan per 1 februari geen lid meer.

Wijzigingen m.b.t. adres, telefoonnummer of e-mailadres kunt u doorgeven aan:

T.C.O. tav Albert Nijholt, Andringastrjite 17 / penningmeester@tcoldeboorn.nl

klik hier om lidmaatschapformulier te downloaden

Gastspelers / Baanhuur

Voor niet-leden geldt een tarief van €5,00 per persoon per uur.
Vooraf contant betalen bij:
Albert Nijholt, Andringastrjitte 17 in Aldeboarn.
Graag in een envelop in de brievenbus deponeren onder vermelding van gastspeler of baanhuur.

Bankrekening: NL73 RABO 0348 3046 92 t.n.v TCOldeboorn.

Sleuteladres Albert Nijholt, Andringastrjitte 17