Bestuur

Voorzitster

Jaike Mellema

voorzitter@tcoldeboorn.nl

06-41009595

Penningmeester

Albert Nijholt

Andringastrjitte 31
penningmeester@tcoldeboorn.nl

06-54934540

Secretaresse

Janny van der Heide

Weaze 51
secretariaattco@hotmail.com

06-39886281

Bestuurslid wedstrijdcommissie

Jelle Eppenga

wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

06-45359505

Bestuurslid
jeugdcommissie

Fabienne Fang

jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

06-13828193

Bestuurslid kantinecomissie

Jannie Jager

 

0566-631632

Bestuurslid onderhoudscommissie

Rik Bakker

onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

06-22942739

 

Wedstrijdcommissie

Jelle Eppenga

 

06-45359505

Robbert van der Torre

 

06-41322925

Roeli Schuurmans - de Vreese

 

0566-632119

wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

Jeugdcommissie

Fabienne Fang

 

06-13828193

Titia Brak

 

06-30051567

 

 

 

Jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

Kantinecommissie

Jannie Jager

 

0566-631632

Jouke Mellema

 

06-10583785

Trudie Visscher

 

06-20562392

Dick Westerhoven

 

06-82199616

Diny van Leeuwen

 

06-17082202

Kantinecommissie@tcoldeboorn.nl

Onderhoudscommissie

Rik Bakker

 

06-22942739

onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

Competitieleidster

Jaike Mellema

 

06-41009595

Doutzen Oosterhof

 

06-41774213

vcl_tco@hotmail.com

Trainer

Wilfred Meulman

Allround Tennisschool

06-54352051

allroundtennis@hotmail.nl Info over de trainingen zijn hier te vinden

Redactie website

Patrick Antonissen

 

06-41830049

redactiewebsite@tcoldeboorn.nl


Wjitteringswei