Roosters 2020

De roosters voor kantine schoonmaak en voor tuinonderhoud zijn <hier> te vinden.

Let op! … Je kan op beide roosters ingedeeld zijn. Graag data in eigen agenda zetten.

Schikt de aangegeven datum niet, dan graag zelf voor vervanging zorgen.

Het tuinonderhoudrooster is dit jaar elke week met 2 personen ingedeeld!

We zoeken nog een vrijwilliger die regelmatig het grasveldje bij TCO wil maaien.

Aanmelding kan via mail naar secretariaatTCO@hotmail.com!

Het is een werkje, maar toch plezier toegewenst, om ons tenniscomplex aantrekkelijk te houden!