Ledenvergadering 2020

Beste leden van de Tennisvereniging van Aldeboarn,

De datum van de ledenvergadering hebben we door planningsproblemen moeten verzetten, onze welgemeende excuses hiervoor.

Het is 1 week later geworden en wel op vrijdag 7 FEBRUARI 2020, in café Moeke de Bruin om 20.00 uur.
Alle leden zijn van harte welkom en hiervoor uitgenodigd!

De agenda is <hier> te vinden.
De notulen zijn op deze site te lezen onder kop clubinformatie, ga dan naar verslagen.
Deze worden op de avond zelf niet meer voorgelezen.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur TCO