onderhoudscommissie

Onderhoudscommissie geeft "update" vorig seizoen en een kijkje vooruit.

Onderhoudscommissie

 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de onderhoudscommissie geeft hierbij een "update" van het afgelopen seizoen en ook een kijkje vooruit.

 

We hebben de banen goed kunnen onderhouden en op wat nattigheid en wat vorst na is er, het gehele jaar, zeer regelmatig gespeeld. Het materiaal heeft wel meer te lijden door zo'n lang seizoen en we zullen dan ook de sleepnetten gaan vervangen, net zoals de geiser die het ook heeft begeven.

 

Er is een commissie van wijze mannen aangesteld die gaat onderzoeken hoe en wanneer we de lichtmasten gaan vervangen, die lopen ook tegen hun einde aan.

 

Het onderhoudsschema gaan we, net zo als het afgelopen jaar, weer om de 2 weken roosteren. Er zijn dan steeds 4 man/vrouw voor de tuin en baanonderhoud beschikbaar. Ook in de zomervakantie wordt er doorgeroosterd omdat juist in die periode het gras en het onkruid op de banen erg kan gaan groeien. Voor het onderhoud van tuin en banen zal er in de beurs met de sleutels een briefje zitten waarop staat wat er moet gebeuren. Wij rekenen erop dat iedereen zijn/haar taak doet wanneer men is  ingedeeld. Als er op- en/of aanmerkingen zijn die betrekking hebben op het onderhoud en baanbeheer horen wij dat graag, mail dan even naar onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl.

 

Tot slot nog even dit:

Kom helpen bij de jaarlijkse klussendag op 24 maart a.s. , we beginnen om 9.00 uur. Een goed begin is het halve werk voor een sportief seizoen met veel tennisplezier.

 

Dick Westerhoven