Reserveringen inzien, toevoegen en wijzigen.

Als u ingelogd bent ziet u het volgende scherm (dit scherm varieert afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. De basisprincipes zijn gelijk):

In de kalender kunt u een dag selecteren. De bestaande reserveringen zijn daaronder zichtbaar. (Reserveringen voor baan 1 worden in blauw weergegeven, reserveringen voor baan 2 in het rood)

U kunt uw eigen reserveringen wijzigen of verwijderen door op de reservering te klikken.
Nieuwe reserveringen kunt u vastleggen via de knop <Reservering toevoegen>.
Hieronder uitleg over hoe een reservering toegevoegd kan worden.

1) In het basisscherm met de kalender, kunt u reservering toevoegen via de 'Reservering toevoegen'-knop

2) Voeg de reservering gegevens in en druk op 'Maak Reservering'

3) Uw reservering is toegevoegd