Bestuur

Voorzitster

Jaike Mellema

voorzitter@tcoldeboorn.nl

06-41009595

Penningmeester

Albert Nijholt

Andringastrjitte 31
penningmeester@tcoldeboorn.nl

06-54934540

Secretaris

Marjan de Vries

Weaze 59
secretariaattco@hotmail.com

06-43670207

Bestuurslid wedstrijdcommissie

Jelle Eppenga

wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

06-45359505

Bestuurslid
jeugdcommissie

Maaike Schotanus

jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

06-18371962

Bestuurslid kantinecomissie

Annette Mulder - Kleeftstra

 

06-10607814

Bestuurslid onderhoudscommissie

Patrick Antonissen

onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

06-41830049

 

Secretariaat

Marjan de Vries

Weaze 59

06-43670207

SecretariaatTCO@hotmail.com

Wedstrijdcommissie

Jelle Eppenga

 

06-45359505

Robbert van der Torre

 

06-41322925

Roeli Schuurmans - de Vreese

 

0566-632119

Wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl

Jeugdcommissie

Maaike  Schotanus

 

06-18371962

Jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl

Kantinecommissie

Annette Mulder - Kleefstra

 

06-10607814

Trudie Visscher

 

06-20562392

Dick Westerhoven

 

06-82199616

Diny Kalsbeek - van Leeuwen

 

06-17082202

Fabienne Xia

 

06-13828193

Kantinecommissie@tcoldeboorn.nl

Onderhoudscommissie

Patrick Antonissen

 

06-41830049

Steffen Elgersma

 

06-11005563

Bart de Vreese

 

06-83233081

Peter Krako

 

06-46265276

Bart Draaijer

 

06-20847473

Onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl

Competitieleider

Johannes Watzema

 

06-50822846

 

Trainer

Timo van Vliet

Tennisschool Racketlife

Website: racketlife.nl Info over de trainingen zijn hier te vinden

Redactie website en reserveringssysteem

Patrick Antonissen

 

06-41830049

Redactiewebsite@tcoldeboorn.nl


Wjitteringswei