Lidmaatschap

Contributie volwassene

€ 110,00

Contributie jeugd 1ste gezins-jeugdlid
.         (meer info <hier>)

€ 45,00

Contributie jeugd '2de en volgende gezisns-jeugdleden'  
.         (meer info <hier>)

€ 35,00

Jeugdleden worden volwassen leden in het jaar waarin ze 18 jaar worden.

Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient u voot 31 december schriftelijk door te geven aan de penningmeester. U bent dan per 1 januari daar op volgend geen lid meer.

Wijzigingen m.b.t. adres, telefoonnummer of e-mailadres kunt u doorgeven aan:

T.C.O. tav Marjan de Vries,

Weaze 59, secretariaattco@hotmail.com

klik hier om lidmaatschapformulier te downloaden

Gastspelers / Baanhuur

Voor niet-leden geldt een tarief van €5,00 per persoon per uur.
Vooraf contant betalen bij:
Albert Nijholt, Andringastrjitte 31 in Aldeboarn.
Graag in een envelop in de brievenbus deponeren onder vermelding van gastspeler of baanhuur.

Bankrekening: NL73 RABO 0348 3046 92 t.n.v TCOldeboorn.

Sleuteladres Albert Nijholt, Andringastrjitte 31