Onderhoud

Het onderhoud van tennispark TCO doen we met elkaar. De onderhoudscommissie zorgt voor de grotere klussen, daarnaast is er een rooster voor kantine schoonmaak en voor tuinonderhoud.
Mocht je toch iets tegenkomen wat gerepareerd dient te worden, neem dan contact op met de onderhoudscommissie (zie onderaan deze pagina)

Roosters kantineschoonmaak en tuinonderhoud

Vele handen maken licht werk. Daarom zijn leden in een rooster ingedeeld voor kantineschoonmaak en voor tuinonderhoud.
Kantineschoonmaakrooster wordt opgesteld en rond gemaild zodra de kantine ook weer geopend wordt (afhankelijk van Cornona-regels)
Tuinonderhoudrooster is gemaild en is <hier> in te zien.

Let op! … Je kan op beide roosters ingedeeld zijn. Graag data in eigen agenda zetten.
Schikt de aangegeven datum niet, dan graag zelf voor vervanging zorgen.
Je staat samen met een ander ingeroosterd. De eerstgemelde krijgt beurs met sleutel van de kantine en geeft deze daarna weer door aan de volgende.

Taken voor het tuinonderhoud:

Actueel:

 • zand op het nieuwe terras invegen (heeft alleen zin als het droog is). Bezem is in de bezemkast
 • snoeien van heg naast baan 1
  (onderste 50 cm mag bladvrij gemaakt worden, zodat ballen makkelijk gevonden kunnen worden)
 • Let op bij grasmaaien dat het deel dat net is ingezaaid niet betreden wordt!

Algemeen:

 • Als er onkruid op de tennisbaan zelf is, verwijder deze dan voorzichtig
 • Onkruidvrij maken en aanvegen van tegelpad rond de tennisbaan, naar de parkeerplaatsen en het terras zelf
 • Grasveldje maaien (denk ook aan gras naast baan 2 aan slootkant)
 • Onder de heggen schoonmaken.
 • Bladvrij maken van de tennisbaan.
 • ... Hou deze pagina in de gaten, mogelijk dat er afhankelijk van de omstandigheden extra actuele taken zijn.
http://www.tcoldeboorn.nl/clubinformatie/onderhoud

Materieel zoals grasmaaier, kantjesmaaier, bladblazer, bezems, bladharken, etc kan je vinden in het schuurtje. Sleutel hiervan hangt links in bezemkast (bezemkast is direct rechts van de kantinevoordeur)

Onderhoudscommissie