Roosters 2023 tuinonderhoud en kantineschoonmaak

Het onderhoud van tennispark TCO doen we met elkaar. De onderhoudscommissie zorgt voor de grotere klussen.
Mocht je toch iets tegenkomen wat gerepareerd dient te worden, neem dan contact op met de onderhoudscommissie (zie onderaan deze pagina)

Daarnaast is er een rooster voor kantine schoonmaak en voor tuinonderhoud. Vele handen maken immers licht werk.
<hier> kunt u vinden wat er gedaan kan worden.
Het rooster staat hieronder vermeld.
Let op! … Je kan op beide roosters ingedeeld zijn. Graag data in eigen agenda zetten.

Schikt de aangegeven datum niet, dan graag zelf voor vervanging zorgen.
Je staat samen met een ander ingeroosterd. De eerstgemelde krijgt beurs met sleutel van de kantine en geeft deze daarna weer door aan de volgende.

Datum

Tuin onderhoud

 

Kantine schoonmaak

17-mrt

Klaske Tamminga

 

 

 

Johannes Brouwer

 

 

24-mrt

Amanda Veldman

 

 

 

Klaas Jan Akkerman

 

 

31-mrt

Tineke Bouma

 

 

 

Hennie Jong -Mulder

 

 

7-apr

Wiebe Jager

 

Agnes Harmens

 

Roelof Jelsma

 

Petra Jansen

14-apr

Tinus van der Meulen

 

Rebecca Waringa

 

Wietse Huisman

 

Sandra van Rooij

21-apr

Jacob Hooghiem

 

Aaltje Groen-Nieuwland

 

Jelle Wierda

 

Petra Glee-Osinga

28-apr

Doede Mellema

 

Alijan de Kam

 

Gaby Janssen

 

Carola Bos

5-mei

Han Houdijk

 

Mariska Jelsma-vd Meulen

 

Erik van der Krieke

 

Malou Nijboer

12-mei

Jan Wybren Boschma

 

Marianne Hetebrij

 

Jeroen Witteveen

 

Wieke Huisman-Kleefstra

19-mei

Frank Warmerdam

 

Janny van der Heide

 

Henk Dijkstra

 

Japke Bergsma

26-mei

Arjen Watzema

 

Corry Nijholt

 

Wytse de Vries

 

Wietske van der Schaaf

2-jun

Frank Boer

 

Aleida Hofstra

 

Kees Kalsbeek

 

Kitty Waringa

9-jun

Titia Kamp

 

Wimke Hooghiem

 

Dick Westerhoven

 

Nynke Beets

16-jun

Antsje Jonkman

 

Bettie Annema

 

Roelie Schiere-Zijlstra

 

Tineke Bouma-Kamminga

23-jun

Anne van der Wal

 

Jannie Jager

 

Andries Wiersma

 

Joke Mellema-Vonk

30-jun

Coen Egberink

 

Grietje Veld-Lenes

 

Jan Peter van Steinvoorn

 

Minke Wester-Elverink

7-jul

Klaske Tamminga

 

Anneke Bouma-Boersma

 

Johannes Brouwer

 

Léontine Westerhoven

14-jul

Amanda Veldman

 

Fenna-Rixt Bouma-Akkerman

 

Klaas Jan Akkerman

 

Else Fokkinga

21-jul

Tineke Bouma

 

Sieuwke de Kam

 

Hennie Jong -Mulder

 

Marianne Kleefstra-Lommers

28-jul

Wiebe Jager

 

Bertine Nijholt-Ruiter

 

Roelof Jelsma

 

Marieke Lolkama

4-aug

Tinus van der Meulen

 

Hester Abma

 

Wietse Huisman

 

Ingrid Riemersma

11-aug

Jacob Hooghiem

 

Doutzen Oosterhof-Huisman

 

Jelle Wierda

 

Marieke Wouters & Jose Warmerdam

18-aug

Doede Mellema

 

Agnes Harmens

 

Gaby Janssen

 

Petra Jansen & Hiltsje de Jong

25-aug

Han Houdijk

 

Rebecca Waringa

 

Erik van der Krieke

 

Sandra van Rooij

1-sep

Jan Wybren Boschma

 

Aaltje Groen-Nieuwland

 

Jeroen Witteveen

 

Petra Glee-Osinga

8-sep

Frank Warmerdam

 

Alijan de Kam

 

Henk Dijkstra

 

Carola Bos

15-sep

Arjen Watzema

 

Mariska Jelsma-vd Meulen

 

Wytse de Vries

 

Malou Nijboer

22-sep

Frank Boer

 

Marianne Hetebrij

 

Kees Kalsbeek

 

Wieke Huisman-Kleefstra

29-sep

Titia Kamp

 

Janny van der Heide

 

Dick Westerhoven

 

Japke Bergsma

6-okt

Antsje Jonkman

 

Corry Nijholt

 

Roelie Schiere-Zijlstra

 

Wietske van der Schaaf

13-okt

Anne van der Wal

 

Aleida Hofstra

 

Andries Wiersma

 

Kitty Waringa

20-okt

Coen Egberink

 

Wimke Hooghiem

 

Jan Peter van Steinvoorn

 

Nynke Beets

27-okt

Klaske Tamminga

 

 

 

Johannes Brouwer

 

 

3-nov

Amanda Veldman

 

 

 

Klaas Jan Akkerman

 

 

10-nov

Tineke Bouma

 

 

 

Hennie Jong -Mulder

 

 

17-nov

Wiebe Jager

 

 

 

Roelof Jelsma

 

 

24-nov

Tinus van der Meulen

 

 

 

Wietse Huisman

 

 


Kantinecommissie

Onderhoudscommissie

  • Patrick Antonissen, 06-41830049
  • Steffen Elgersma, 06-11005563
  • Peter Krako, 06-46265276
  • Bart de Vreese, 06-83233081
  • Bart Draaijer, 06-20847473
  • Onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl