Corona update november 2020

Er mag weer gedubbeld worden!

Voor de kinderen zijn er geen wijzigingen. Groepjes van maximaal 4 volwassenen mogen vanaf donderdag 19 november weer met elkaar tennissen mits 1,5 meter afstand gehouden wordt.
Ook de tennistraining kan met 4 personen op 1 baan (dus 8 totaal) worden voortgezet onder de bekende voorwaarden.

Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, ook voor de jeugd niet. Georganiseerde wedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan, hier valt ook de toss onder. Er kan wel gedubbeld worden!

Sportkantine, douche en kleedkamers blijven gesloten. Toiletten alleen bij hoge nood gebruiken.

Ieder kan de regels vinden op www.KNLTB.nl coronaregels.

Bestuur TCO