Banen NIET bespelen bij opdooi

Hallo leden,

Bij winterse omstandigheden zijn er wat extra regels voor het gebruik van de banen:

  • Bij opdooi mag er namelijk niet op de banen gespeeld worden.
  • Als er geen sprake is van opdooi, dan kan er dus wel gespeeld worden.
    Als de banen niet bevroren zijn dan graag de gehele baan eerst rollen voordat er getennist gaat worden.

TLDR: De banen alleen gebruiken als ze hard genoeg zijn!

Wanneer treedt opdooi op?

Als na een periode van vorst een korte dooiperiode is geweest, waardoor de diepere ondergrond nog wel bevroren is maar de toplaag inmiddels zacht is geworden.
Als je twijfelt of er opdooi is, dan kan je dit eenvoudig controleren door over de baan te lopen, je merkt dan dat de baan te zacht is, bij afzetten zie je ook een afdruk in de baan ontstaan.
Mocht je toch nog twijfelen dan kan je altijd de onderhoudscommissie of iemand van het bestuur raadplegen.

Wat is opdooi?

Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de grond gaat verweken, doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren grond eronder.
Hierdoor kan de grond zijn stabiliteit verliezen en de toplaag van de baan drijft als het ware op het grondwater.
Bij belasting kunnen de banen hierdoor blijvend beschadigd worden!

Bij voorbaat dank,

De onderhoudscommissie